Transport

transport 2st

TRANSPORT – stacjonarne i niestacjonarne studia II stopnia

Forma studiów: Stacjonarne i niestacjonarne
Poziom kształcenia: Drugiego stopnia
Języki wykładowe: polski
Czas trwania: 1,5 roczne

Specjalności:

  • TRANSPORT DROGOWY
  • INŻYNIERIA RUCHU DROGOWEGO
  • ORGANIZACJA TRANSPORTU
  • INŻYNIERIA POWYPADKOWA W TRANSPORCIE
  • LOGISTYKA

Organizacja studiów – stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku transport trwają 3 semestry. Kształcenie zarówno w formie stacjonarnej jak i niestacjonarnej realizowane jest w trzech specjalnościach, tj.: inżynieria ruchu drogowego, organizacja transportu i transport drogowy. Uruchomienie specjalności – od II semestru jest możliwe przy deklaracji przynajmniej 25 studentów. Plan studiów stacjonarnych obejmuje łącznie 900 godzin zajęć dydaktycznych, natomiast niestacjonarnych około 540 godzin.

Twoje kwalifikacje – zdobędziesz umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów, procesów oraz technologii poszczególnych rodzajów transportu oraz prawa cywilnego i handlowego stosowanego w transporcie, a także zarządzania w systemach transportowych, poznasz także metody modelowania oraz informatyzację procesu transportowego. Wiedza z zakresu ekologii w transporcie, niezawodności i bezpieczeństwa systemów transportowych pozwoli Ci na twórczą – odpowiedzialną działalność w zakresie transportu. Studia pozwolą Ci również na samodzielne prowadzenie badań w instytutach naukowo-badawczych, samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Opanujesz umiejętność współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami transportowymi i naukowo-badawczymi.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Transport i studiuj na UTP!

Twoja potencjalna praca – po ukończeniu studiów magisterskich będziesz przygotowany do pracy między innymi w jednostkach eksploatacyjnych transportu zarówno samochodowego, szynowego jak i lotniczego, zakładach zajmujących się obsługą i naprawami technicznych środków transportu, w jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych zarówno w kraju jak i zagranicą. Uzyskane kwalifikacje umożliwią prowadzenie własnej firmy związanej z transportem i spedycją. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich). W procesie kształcenia wykorzystywane są nowoczesne środki multimedialne oraz specjalistyczne oprogramowanie komputerowe dostosowane do profilu obranej specjalności. Zajęcia o charakterze praktycznym prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych i laboratoriach badawczych. Studenci mogą rozwijać swoje indywidualne zainteresowania w działających kołach naukowych.

Więcej informacji i zasady naboru znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj