Wzornictwo

Realizując program dydaktyczny studiów II stopnia na kierunku Wzornictwo, przygotowujemy studenta do pracy w szeroko pojętym zawodzie projektanta. Dążąc do jak najlepszego zaspokojenia rynku w dobrze i wszechstronnie przygotowanych absolwentów designu, rozszerzamy cały czas swoją działalność dydaktyczną o nowe obszary kształcenia. Kierunki te wynikają po trosze z tradycji naszego przemysłu, jego wieloletnich uwarunkowań, specyfiki oraz z bardzo dynamicznie rozwijających się nowych branż i dziedzin przemysłu, który otwiera swoje firmy i zakłady produkcyjne w naszym regionie.

Oprócz nauki klasycznego wzornictwa, studenci zapoznają się również z problematyką dotyczącą projektowania środków transportu, opracowując projekty pojazdów poruszanych siłą mięśni, samochodów osobowych, transportu ciężkiego, szynowego i obiektów pływających. Inną, bardzo istotną specjalnością, która również bardzo mocno przybliża nasz kierunek do realizacji potrzeb pracodawców, jest przygotowanie absolwentów do tworzenia profesjonalnych form różnego rodzaju opakowań wraz z całkowitym przygotowaniem ich do druku. W przypadku projektów wykorzystujących papier lub tekturę – dla drukarń, w przypadku polietylenów - dla firm z branży tworzyw sztucznych.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Wzornictwo i studiuj na UTP!

Studenci po ukończeniu studiów II stopnia, zyskają umiejętności sprawnego poruszania się w złożonych kontekstach projektowych, nauczą się posługiwać językiem informacji wizualnej oraz poznają całą sferę estetyczną, technologiczną i materiałową związaną z designem.

Zakres umiejętności, które nabędzie student po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Wzornictwo, obejmuje wiedzę z obszaru wielu dziedzin i specjalności jak: design, architektura wnętrz, kształtowanie przestrzeni, wystawiennictwo, reklama, fotografia, opakowania, marketing i komunikacja wizualna. Absolwent po uzyskaniu dyplomu będzie uprawniony i przygotowany do projektowania w różnego rodzaju dziedzinach, zaczynając od designu, przez wnętrza, meble, wystawy, po kreowanie najbliższego otoczenia mieszkańców, ich wypoczynku i relaksu, kończąc na otaczającej nas całej infrastrukturze reklamowej.

Szerokie spektrum dziedzin składających się na program nauczania w połączeniu z nabytą praktyką, da absolwentom możliwość płynnego podjęcia pracy zawodowej w wybranych firmach lub kontynuowania dalszej kariery już samodzielnie, we własnych biurach projektowych.

Więcej na zasady rekrutacji na studia II stopnia

zdjecie wz


Drukuj