Zarządzanie

Studia: II stopnia (magisterskie, 4 semestry)
Profil: ogólnoakademicki
Forma studiowania: stacjonarna i niestacjonarna
Języki wykładowe: polski

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • definiowania i interpretowania współczesnych problemów zarządzania,
 • identyfikacji i wyboru koncepcji i metody zarządzania w kontekście sytuacji oraz problemów współczesnych organizacji,
 • zarządzania strategicznego w różnych jednostkach gospodarczych,
 • zarządzania procesami,
 • marketingu międzynarodowego,
 • rachunkowości zarządczej,
 • systemów informacyjnych zarządzania,
 • zarządzania projektami,
 • rozwoju kapitału ludzkiego.

Zyskujesz umiejętności:

 • krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania,
 • oceny wpływu otoczenia na organizację,
 • przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych,
 • organizowania pracy zespołowej,
 • skutecznego komunikowania się i negocjowania,
 • podejmowania wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia - doktoranckich).

Kim możesz zostać po tym kierunku?

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzaniwe i studiuj na UTP!

 • specjalistą na stanowiskach w obszarze zarządzania,
 • menedżerem średniego i wyższego szczebla,
 • doradcą i konsultantem w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
 • przedsiębiorcą.

Specjalności (studia II stopnia)

 • zarządzanie przedsiębiorstwem (stacjonarne, niestacjonarne)
 • zarządzanie logistyką (stacjonarne, niestacjonarne)
 • informatyka w zarządzaniu (stacjonarne, niestacjonarne)
 • marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem (stacjonarne, niestacjonarne)
 • rachunkowość dla menedżerów (stacjonarne, niestacjonarne)
 • zarządzanie agrobiznesem (stacjonarne, niestacjonarne)

Więcej informacji na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj