Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia: II stopnia (magisterskie, 3 semestry)
Profil: praktyczny
Forma studiowania: stacjonarna i niestacjonarna
Języki wykładowe: polski

Zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • organizacji i modelowania procesów produkcyjnych,
 • zarządzania organizacją,
 • zarządzania zmianami w organizacji,
 • nowoczesnych technologii w inżynierii produkcji,
 • analizy strategicznej technologii wytwarzania,
 • zintegrowanych systemów zarządzania,
 • logistyki produkcji.

Zyskujesz umiejętności:

 • dobierania podstawowych uwarunkowań decyzji strategicznych przedsiębiorstwa w obszarze wytwarzania,
 • analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich,
 • planowania i przeprowadzania procesu zarządzania projektami,
 • praktycznego zastosowania narzędzi, metod i technik inżynierskich w produkcji i w biznesie,
 • dokonywania wyboru źródeł zaopatrzenia oraz kanałów dystrybucji,
 • projektowania systemów lub procesów,
 • podejmowania wyzwań badawczych (zostaniesz przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia - doktoranckich).

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji i studiuj na UTP!

Kim możesz zostać po tym kierunku?

 • specjalistą ds. zarządzania jakością i kontroli,
 • menedżerem zarządzającym procesami wytwórczymi,
 • specjalistą ds. planowania i przygotowania produkcji,
 • specjalistą ds. rozwoju i opracowania nowych produktów,
 • ekspertem ds. innowacji,
 • ekspertem w jednostkach, gdzie wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna połączona z umiejętnościami zarządzania.

Specjalności (studia II stopnia)

 • inżynieria produkcji w agrobiznesie (stacjonarne, niestacjonarne)
 • zarządzanie recyklingiem (stacjonarne, niestacjonarne)

Więcej informacji na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj