Zootechnika – studia drugiego stopnia

Spis treści:

Zootechnika – opis kierunku

Interesuje Cię praca ze zwierzętami i chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu produkcji zwierzęcej bądź opieki nad zwierzętami towarzyszącymi? Koniecznie musisz zasilić nasze szeregi. Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy ofertę kształcenia na II stopniu kierunku Zootechnika w dwóch obieralnych modułach: Hodowla zwierząt oraz Fizjoterapia zwierząt. Jest to doskonały kierunek dla wszystkich absolwentów studiów inżynierskich jak i licencjackich z zakresu nauk zootechnicznych i pokrewnych, którzy pragną uzupełnić wiedzę, doskonalić swoje umiejętności i zdobyć nowe kompetencje.

Studia zootechniczne na poziomie magisterskim umożliwiają rozwój w sektorach związanych
z hodowlą zwierząt, produkcją i przetwórstwem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz związanych z opieką, rehabilitacją i właściwym postępowaniem ze zwierzętami towarzyszącymi. Nasi studenci mają dostęp do nowoczesnych pracowni: anatomii i zoofizjoterapii oraz bardzo dobrze wyposażonych laboratoriów: m.in. mikrobiologii, genetyki molekularnej i biotechnologii. Uzupełnienie stanowi innowacyjny sprzęt multimedialny do realizacji zajęć teoretycznych i bardzo bogata baza pomocy dydaktycznych (fantomy do inseminacji, symulatory doju, szkielety zwierząt gospodarskich, towarzyszących i egzotycznych, fantomy psów do ćwiczeń technik ustawiania zabiegowego oraz wykonywania ruchów biernych w stawach oraz do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, intubacji i bandażowania, a także ścieżkę pomiarową do diagnostyki i rehabilitacji zwierząt wraz
z akcesoriami do przeprowadzenia analizy chodu i ruchu zwierząt).

Przyjdź do nas! Przygotujemy Cię do samodzielnej pracy na różnych stanowiskach.

Forma studiów

Stacjonarne/Niestacjonarne

Poziom kształcenia

Drugiego stopnia

Języki wykładowe

polski

Limit miejsc

60

Czas trwania

1,5 – roczne

zootechnika 2st v2

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Zootechnika i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Wymagania

Jeżeli chcesz ubiegać się o przyjęcie na studia magisterskie na kierunku Zootechnika powinieneś posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego oraz po kierunkach: rolnictwo, bioinżynieria w produkcji zwierzęcej, ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, zoofizjoterapia, inspekcja weterynaryjna i biotechnologia

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk rolniczych, leśnych
i weterynaryjnych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: rolnictwo i ogrodnictwo; technologia żywności i żywienia; weterynaria; zootechnika i rybactwo; nauki biologiczne.

Kandydaci, którzy ukończyli studia na pozostałych kierunkach (ppkt.b) będą musieli przystąpić
do rozmowy kwalifikacyjnej. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej znajdziesz się na stronie wydziału w zakładce kandydat.

Warunkiem uruchomienia kierunku jest zebranie określonej liczby kandydatów.

Zootechnika – o programie

Program, który proponujemy na drugim stopniu kształcenia został w roku akademickim 2018/2019  gruntownie zmodyfikowany i dostosowany do potrzeb tak żebyś był poszukiwany na rynku pracy. Naszym celem jest nowoczesne kształcenie zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku. We współpracy
z interesariuszami zewnętrznymi opracowano i wprowadzono dwa obieralne moduły kształcenia: Hodowla zwierząt oraz Fizjoterapia zwierząt. Zaproponowane przedmioty w tych modułach dotyczą istotnych problemów i zalecanych rozwiązań w produkcji zwierzęcej oraz fizjoterapii i rehabilitacji zwierząt. Dzięki nim zdobędziesz zaawansowaną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę
i umiejętności zawodowe w zakresie planowania i organizacji hodowli zwierząt, rozrodu, kształtowania efektywności produkcji zwierzęcej oraz poszerzysz wiedzę z fizjologii klinicznej, neurofizjologii
z elementami neuropatologii, schorzeń układu ruchu i podstaw obrazowania. Nauczysz się stosowania programów hodowlanych, żywieniowych i profilaktycznych w populacjach różnych gatunków zwierząt a także projektowania torów kinetycznych. W przyszłej pracy zawodowej wykorzystasz wiedzę
i umiejętności m.in. z zakresu refleksoterapii, osteopatii i tapingu, zoopsychologii, będziesz potrafił zaopiekować się zwierzętami na każdym etapie ich życia. Uzyskasz pełne kwalifikacje do pracy badawczej i kontynuowania kształcenia w Szkole doktorskiej.

Rekrutacja na studia II stopnia

Zapisz się na kierunek Zootechnika i studiuj na UTP!

#DokończSwojąEdukację #PełneWykształcenie #StudiaMagisterskie

Jaka praca po studiach zootechnika?

Jeżeli chcesz pracować w dużym przedsiębiorstwie to czekają na Ciebie fermy wielkotowarowe, federacje hodowli zwierząt gospodarskich i przemysł paszowy.

Z wykształceniem jakie zdobędziesz na Zootechnice znajdziesz zatrudnienie w podmiotach zajmujących się rozrodem zwierząt,  w specjalistycznych laboratoriach, komórkach doradztwa rolniczego oraz administracji rządowej i samorządowej związanej z rolnictwem.

Absolwenci modułu fizjoterapia zwierząt swoją przyszłość na pewno zwiążą z klinikami, lecznicami, przychodniami weterynaryjnymi. Ogrody zoologiczne, schroniska dla zwierząt oraz centra rehabilitacji dzikich zwierząt to także wymarzone miejsca dla naszych absolwentów. 

Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku Zootechnika będziesz gotowy do prowadzenia gospodarstwa indywidualnego albo własnej działalności gospodarczej z zakresu fizjoterapii
i rehabilitacji zwierząt.

 

Więcej znajdziesz na zasady rekrutacji na studia II stopnia


Drukuj