Studia II stopnia

Oferta dydaktyczna

Lista kierunków objętych rekrutacją na semestr zimowy 2021/2022 - studia II stopnia

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Zarządzania

Drukuj