Studia podyplomowe DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN

Studia podyplomowe
Spis treści:

CEL STUDIÓW

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących diagnozowania chorób, rozpoznawania szkodników, chwastów, poznanie nowych aspektów ochrony roślin oraz podstaw
w zakresie zintegrowanej produkcji roślin.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia podyplomowe kierowane są do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, zainteresowanych zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą ochroną roślin. Zapraszamy szczególnie osoby, które planują aplikację do akredytacji „Integrowana produkcja roślin”, jak również pracowników jednostek certyfikujących gospodarstwa rolnicze prowadzące integrowaną uprawę i ochronę roślin.

Studia przeznaczone są dla rolników, doradców rolników, pracowników instytucji rolniczych, pracowników nadzoru fitosanitarnego, pracowników firm zajmujących się hodowlą roślin, doświadczalnictwem w rolnictwie, pracowników jednostek prowadzących badania w zakresie skuteczności działania środków ochrony roślin, jak również pracowników firm zajmujących się produkcją i dystrybucją środków ochrony roślin.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Nasze studia wyróżnia m.in. fakt, że podobnych studiów nie prowadzi się w Polsce. W czasie toku studiów skupiamy się na praktycznym nauczaniu, zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i w terenie. Słuchacz w praktyce zajmie się identyfikacją patogenów występujących na roślinach i powodowanych przez nie symptomów chorobowych, identyfikacją szkodników roślin wraz z objawami uszkodzeń spowodowanych ich żerowaniem, identyfikacją chwastów występujących w uprawach roślin rolniczych i ogrodniczych. Znaczna część zajęć prowadzona jest przez doświadczonych praktyków-specjalistów.

LICZBA SEMESTRÓW: 
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI: 8
 LICZBA GODZIN: 206
 LICZBA ZJAZDÓW: 12 (w soboty i niedziele)
 CENA STUDIÓW:  4 000 zł

PLAN STUDIÓW

WYKŁADOWCY

PARTNERZY STUDIÓW

DODATKOWE KORZYŚCI

Kończąc studia podyplomowe DIAGNOSTYKA AGROFAGÓW I OCHRONA ROŚLIN można uzyskać:

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

INNE WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

Drukuj