Studia podyplomowe DIAGNOZOWANIE STANU UPRAW ROLNYCH

Studia podyplomowe
Spis treści:

CEL STUDIÓW

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych "Diagnozowanie stanu upraw rolnych" potwierdza posiadanie kwalifikacji zawodowych przydatnych do prowadzenia działalności rolniczej i daje tym samym uprawnienia do przejęcia gospodarstwa rolnego, pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Słuchacz zdobywa wiedzę niezbędną do diagnozowania stanu upraw, co pozwala na prognozowanie plonu roślin na różnych etapach jego formowania. Studia przygotowują do wykonywania zawodu rzeczoznawcy d/s szacowania i wyceny szkód w uprawach rolnych.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia dedykujemy osobom zainteresowanym procesem diagnozowania stanu upraw rolnych, które ukończyły studia wyższe (min. I stopnia).

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Jedyne w Polsce studia podyplomowe z tego zakresu! Od 13 lat prowadzi je na UTP Wydział Rolnictwa i Biotechnologii.

 LICZBA SEMESTRÓW:
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  8
 LICZBA GODZIN:  180 godz.
 LICZBA ZJAZDÓW:  12 zjazdów po 6 w semestrze
 CENA STUDIÓW:  3200 zł

PLAN STUDIÓW

WYKŁADOWCY

Profesorowie przedmiotowych katedr WRiB i pracownicy Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

PARTNERZY STUDIÓW

DODATKOWE KORZYŚCI

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

 DOKUMENTY DO POBRANIA

szczegóły dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie wydziałowej strona wydziału Rolnictwa i Biotechnologii
Drukuj