Studia podyplomowe JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI

Studia podyplomowe

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Nadrzędnym celem jest przekazanie wiedzy w zakresie jakości i bezpieczeństwa w produkcji żywności, uwzględniającej informacje z zakresu klasyfikacji surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, ich wykorzystania w produkcji żywności, szczególnie pod kątem bezpieczeństwa i kontroli jakości w oparciu wymagania prawa żywnościowego i systemy zapewniające jakość i bezpieczeństwo zdrowotne konsumentów. Słuchacz zdobędzie wiedzę praktyczną
z obszarów: prawa i ekonomii, towaroznawstwa żywności pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, systemów i standardów dotyczących zarządzania jakością i bezpieczeństwem w łańcuchu żywnościowym, zagrożeń mikrobiologicznych, biologicznych, fizycznych i chemicznych w produkcji żywności, norm i standardów obowiązujących w kontroli jakości, z uwzględnieniem pobierania próbek artykułów rolno-spożywczych do badań laboratoryjnych.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia dedykujemy osobom zainteresowanym jakością i bezpieczeństwem w produkcji żywności, które ukończyły studia wyższe (min. I stopnia). Szczególnie zapraszamy:

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Słuchacze mają możliwość przystąpić do państwowego egzaminu na rzeczoznawcę (próbobiorcę), egzaminu na auditora wewnętrznego SZBŻ, odpowiedzialnego za wdrażanie i kontrolę wg nowych wytycznych ISO 22000.
Istotną część kadry dydaktycznej stanowią pracownicy urzędowych jednostek kontrolujących podmioty gospodarcze działające na rynku rolno-spożywczym, tj. Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy. Na mocy zawiązanych umów o współpracy obie instytucje brały czynny udział w przygotowywaniu programu studiów. Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, m.in. pracowników Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii oraz Wydziału Hodowli
i Biologii Zwierząt.

LICZBA SEMESTRÓW: 
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  10
 LICZBA GODZIN:  266 godz.
 LICZBA ZJAZDÓW:  16 zjazdów po 8 w semestrze
 CENA STUDIÓW:  5000 zł

PLAN STUDIÓW

WYKŁADOWCY

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Drukuj