Studia podyplomowe MENEDŻER LOGISTYKI Z ELEMENTAMI BHP I PRAWA PRACY

Studia podyplomowe

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów jest przygotowanie studentów do pracy na rozmaitych szczeblach zarządzania logistyką w przedsiębiorstwie. Do pozostałych celów studiów należy: zdobycie i pogłębienie wiedzy logistycznej, poznanie kluczowych zależności zarządzania logistycznego, wzmocnienie umiejętności rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem procesami logistycznymi, wzmocnienie umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji oraz koordynowania różnych projektów; wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności z zakresu BHP oraz podstaw prawa pracy; uświadomienie słuchaczy, że zarządzanie logistyczne wspiera ogólne cele przedsiębiorstwa i jego podstawowe strategie i jest jednym z kluczowych obszarów przedsiębiorstwa.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia podyplomowe „Menedżer logistyki z elementami BHP i prawa pracy” dedykujemy osobom posiadającym praktykę zawodową w logistyce.
Studia adresowane są do osób, które pracują, bądź zamierzają podjąć pracę
w sektorach związanych z logistyką, a w szczególności do:

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Program studiów został przygotowany przez doświadczonych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w obszarze logistyki, jak i w obszarze nauczania o logistyce. Rozwija wiedzę merytoryczną i praktyczne umiejętności i kompetencje z obszarów zarządzania logistyką i jej poszczególnymi zakresami.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE: Kandydat zna cele i funkcje logistyki w działalności gospodarczej przedsiębiorstw i wszelkich innych organizacji, potrafi zidentyfikować podstawowe komponenty systemów i procesów logistycznych obsługujących działalność podstawową przedsiębiorstw i organizacji. Ma świadomość współpracy zawodowej logistyka z niemal wszystkimi jednostkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa i partnerami zewnętrznymi. Zna podstawowy zasady BHP oraz elementy prawa pracy.

LICZBA SEMESTRÓW:   2
LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  10
LICZBA GODZIN:  200
LICZBA ZJAZDÓW:   10-12
CENA STUDIÓW:  4000 zł za rok

PLAN STUDIÓW

WYKŁADOWCY

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Drukuj