Studia podyplomowe BUDOWNICTWO ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE

Studia podyplomowe

Pełna nazwa kierunku: Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali

Spis treści:

CEL STUDIÓW

Ukończenie studiów uprawnia do samodzielnego sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową. Taki dokument wymagany jest przy budowie, sprzedaży i wynajmie budynków i mieszkań od 1 stycznia 2009 r.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Kandydaci muszą posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich lub studiów inżynierskich na kierunkach: architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewnych.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Absolwent uzyskuje uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. W ramach studiów podyplomowych zaplanowano zajęcia praktyczne w zakresie obliczeń numerycznych przegród zewnętrznych i ich złączy oraz projektowania budynków w standardzie niskoenergetycznym.

 LICZBA SEMESTRÓW:
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI:   12
 LICZBA GODZIN:   180
 LICZBA ZJAZDÓW:   6 zjazdów w semestrze (cały cykl studiów – 12 zjazdów)
 CENA STUDIÓW:   3600 zł

PLAN STUDIÓW

 WYKŁADOWCY

PARTNERZY STUDIÓW

DODATKOWE KORZYŚCI

certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia z obsługi programu TERMOCAD

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Drukuj