Studia podyplomowe TECHNOLOGIA WODY I ZARZĄDZANIE ZASOBAMI WODNYMI

Studia podyplomowe
Spis treści:

CEL STUDIÓW

Nadrzędnym celem studiów jest przekazanie wiedzy z obszarów eksploatacji instalacji wykorzystywanych do uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej z jej przeznaczeniem na cele produkcyjne oraz instalacji służących do oczyszczania ścieków z różnych branż i sektorów przemysłowych. Zasadnicze cele kształcenia obejmują przekazanie wiedzy praktycznej z następujących obszarów: 

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Studia dedykowane są dla pracowników przedsiębiorstw przemysłowych oraz osób prowadzących lub pracujących w podmiotach zajmujących się problematyką ochrony środowiska okołoprzemysłowego. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zdobycie lub uzupełnienie wiedzy z zakresu projektowania oraz niszowej wiedzy eksploatacyjnej, która ułatwi rozwiązywanie bieżącej problematyki wewnątrzzakładowej, a także pozwoli minimalizować koszty działalności gospodarczej.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

Zespół wykładający stanowią osoby łączące pracę badawczo-dydaktyczną ze ścisłą współpracą i/lub bezpośrednim zaangażowaniem w działalność projektową, wykonawczą oraz eksploatacyjną obiektów ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem instalacji uzdatniania wody i fizykochemicznego oraz biologicznego oczyszczania ścieków przemysłowych. To osoby legitymujące się bogatym dorobkiem projektowym i wdrożeniowym z szeroką wiedzą eksploatacyjną, zdobytą na licznych instalacjach ochrony środowiska oraz w trakcie wdrożeń autorskich technologii.

LICZBA SEMESTRÓW: 
LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  10
 LICZBA GODZIN:  208 godz.
 LICZBA ZJAZDÓW:  12 zjazdów po 6 w semestrze
 CENA STUDIÓW:  3200 zł

PLAN STUDIÓW

DOKUMENTY DO POBRANIA

 

Drukuj