Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ W STRATEGII BIZNESOWEJ

Studia podyplomowe
Spis treści:

CEL STUDIÓW

Absolwent studiów podyplomowych zdobędzie wiedzę z zakresu planowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. Uzyska wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego kierowania innowacjami, opracowania budżetu i strategii dla działalności innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Zdobędzie wiedzę oraz umiejętności praktyczne niezbędne do: projektowania innowacji produktowych (usługowych), strategii biznesowej opartej na wdrażaniu innowacji, kreowania wizerunku i marki, opracowania biznes planu oraz budżetu dla innowacji, wykorzystywania metodologii pracy projektowej (design thinking), analizy strategicznej w zakresie możliwości wdrożenia innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych, jak również zintegrowanego projektowania strategii, marki i produktu.

DLA KOGO STUDIA PODYPLOMOWE?

Uczestnicy studiów: absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych o dowolnym profilu i specjalności, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę oraz zdobyć umiejętności w zakresie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie.

CO WYRÓŻNIA NASZE STUDIA PODYPLOMOWE?

LICZBA SEMESTRÓW:   2
 LICZBA MIESIĘCY NAUKI:  8
 LICZBA GODZIN:  180
LICZBA ZJAZDÓW:   10
 CENA STUDIÓW:  3600 zł

PLAN STUDIÓW

WYKŁADOWCY

Doskonała kadra specjalistów ze świata nauki i biznesu obejmująca najlepszych wykładowców.

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

DOKUMENTY DO POBRANIA

Drukuj