Studia podyplomowe

Studia podyplomowe - forma kształcenia adresowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uruchomienie danej edycji studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy studiów.

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Wydział Rolnictwa i Biotechnologii

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wydział Zarządzania


Drukuj