Oferta kształcenia na studiach podyplomowych w UTP

Studia podyplomowe - forma kształcenia adresowana do kandydatów posiadających kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia. Uruchomienie danej edycji studiów uzależnione jest od liczby zgłoszeń. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy studiów.

Budownictwo energooszczędne i pasywne, charakterystyka energetyczna budynków i lokali (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Diagnostyka agrofagów i ochrona roślin (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Diagnozowanie stanu upraw rolnych (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Jakość i bezpieczeństwo w produkcji żywności (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP)

Likwidacja szkód majątkowych (Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UTP)

Marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem (Wydział Zarządzania UTP)

Rachunkowość przedsiębiorstw (Wydział Zarządzania UTP)

Technologia wody i zarządzanie zasobami wodnymi (Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej UTP)

Zarządzanie bazami danych Oracle, serwerami aplikacyjnymi i automatyzacją procesów produkcyjnych (Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP)

Zarządzanie innowacją w strategii biznesowej (Wydział Zarządzania UTP)

Zarządzanie siedliskami przyrodniczymi obszarów wiejskich (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii UTP)

Drukuj