Etapy rejestracji internetowej / krok po kroku

Aby dokonać rejestracji na studia wyższe, należy wykonać następujące kroki: rekrutacja.utp.edu.pl

 1. Utwórz konto kandydata

 2. Zaloguj się - loginem jest adres email

 3. Wybierz rekrutacje i uzupełnij dane (formularze osobowe)

 4. Wypełnij zgłoszenie rekrutacyjne (wybierz i zapisz się na wybrany kierunek studiów)

 5. Dokonaj płatności - opłaty rekrutacyjnej - dane do dowodu wpłaty/przelewu należy pobrać z indywidualnego konta w IRK: moje konto/płatności/twoje indywidualne konto do wpłat.

  Nie wolno dokonywać wpłat na konto kolegi lub koleżanki.

  Każdy kandydat ma swój indywidualny numer konta.

 6. Wydrukuj podanie o przyjęcie na studia

 7. Zapoznaj się z listą dokumentów rekrutacyjnych

 8. Składanie dokumentów zgodnie z terminarzem rekrutacji!

  Dokumenty można składać w Punkcie Rekrutacyjnym lub przysłać drogą pocztową (decyduje data wpływu do UTP).


Drukuj