Zasady i uchwały rekrutacyjne

AKT PRAWNY DOKUMENT ZAŁĄCZNIK
Uchwała nr 3/420 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2019/2020 pdf
 
Uchwała nr 11/422 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 20 lutego 2019 roku w sprawie zmian w uchwale nr 3/420 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2019/2020 pdf  
Uchwała nr 36/428 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2019 roku w sprawie zmian w uchwale nr 3/420 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2019/2020 pdf  pdf
Uchwała nr 3/437 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w uchwale nr 3/420 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzania w roku akademickim 2019/2020 pdf  
Uchwała nr 7/426 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akacemickim 2019/2020 pdf
Uchwała nr 2/437 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie limitów przyjęć na I rok studiów wyższych w roku akacemickim 2019/2020 pdf pdf
Zarządzenie Nr Z.59.2018.2019 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu opłat za przeprowadzenie rekrutacji na studia wyższe w UTP  

Drukuj