Rekrutacja uzupełniająca studia niestacjonarne - TURA 2

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy prowadzi rekrutację uzupełniającą na studia niestacjonarne pierwszego stopnia (tura 2).

Rekrutacja dotyczy następujących kierunków:

Szczegóły na: rekrutacja.utp.edu.pl

Terminarz rekrutacji: niestacjonarne pierwszego stopnia (wszystkie kierunki)


Drukuj