Zasady i uchwały rekrutacyjne

AKT PRAWNY DOKUMENT ZAŁĄCZNIK
Uchwała nr 6/430 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 26 czerwcu 2019 roku w sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji kandydatów na studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia w UTP oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2020/20201 pdf  
Uchwała nr 2/436 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na lata 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 pdf  
Uchwała nr 3/436 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w UTP laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich na lata 2020-2021; 2021-2022; 2022-2023; 2023-2024 pdf  
Uchwała nr 7/430 Senatu Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy z dnia 26 czerwcu 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2020/2021 oraz szczegółowych zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimiad stopnia centralnego na pierwszy rok studiów jednolitych magisterskich na kierunek weterynaria pdf  

 

Informator z ofertą dydaktyczną 2020/2021

 


Drukuj