Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2019/2020

Przyjęcie kandydatów na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej następuje w ramach limitów przyjęć. Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej odbywa się w drodze konkursu na podstawie wyników postępowania klasyfikacyjnego i ma charakter rankingu sumy punktów uzyskanych przez kandydata. Szczegółowe kryteria oceny kandydata opisano w „Zasadach naboru” (link).

Z perspektywy absolwenta postępowanie kwalifikacyjne przebiega w trzech etapach:

1. Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty to:

  1. podanie na ustalonym formularzu (link),
  2. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem,
  3. fotografia zgodna z wymaganiami dla dowodów osobistych oraz jej elektroniczne odwzorowanie,
  4. inne dodatkowe załączniki o których mowa w „Zasadach naboru”, np. deklaracja wstępna osoby przyszłego promotora rozprawy doktorskiej (link),
  5. kandydaci niepełnosprawni składają ponadto orzeczenie o niepełnosprawności.

Dokumenty można składać od 1 do 20 września 2019 roku do godz. 15:00 w sekretariacie Szkoły Doktorskiej przy Al. prof. S. Kaliskiego 7, bud. 2.3, pok. 214A, tel. 52 340 82 67.

2. Autoprezentacja kandydata i rozmowa kwalifikacyjna z Komisją Rekrutacyjną

Na spotkaniu z Komisją Rekrutacyjną kandydat w ciągu maksymalnie 5 minut ma szansę przedstawić swoją sylwetkę prezentując, najważniejsze jego zdaniem, osiągnięcia, zainteresowania i zamierzenia. Po autoprezentacji  następuje rozmowa kwalifikacyjna, w trakcie której Komisja będzie oceniała kompetencje i predyspozycje osobowościowe kandydata do Szkoły Doktorskiej.

Spotkanie z kandydatami odbędzie się 24 września 2019 roku.

3. Ogłoszenie wyników

Wyniki rekrutacji.

 

Więcej informacji na temat funkcjonowania Szkoły Doktorskiej.

 


Drukuj