godlo
logoutp
hr excellence

Termin składania wniosków o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca (października) w roku akademickim 2019/2020 upływa:
15 października 2019 r. - dla studentów
21 października 2019 r. - dla doktorantów

Stypendia rektora dla studentów w roku akademickim 2019/2020

Drodzy studenci!
Zachęcamy do zapoznania się z nowymi zasadami przyznawania stypendiów rektora dla studentów. Termin składania wniosków upływa 10 października 2019 r.

Szczegóły na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/stypendia-i-zapomogi/stypendia-rektora-dla-najlepszych-studentow

Zmiany w dokumentowaniu wniosku o stypendium socjalne w roku 2019/2020

Od 1 października 2019 r. wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie świadczeń dla studentów, które wprowadziła ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Istotną zmianą w przypadku studenta/ doktoranta, który ubiega się o stypendium socjalne przy dochodzie do 528 zł jest wprowadzenie obowiązku przedłożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej oraz rodziny obejmującego okres od roku bazowego (2018) do dnia wydania zaświadczenia.

Gratulujemy przyjęcia na studia wyższe!

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Dziękujemy za wybranie naszej uczelni.

Nowy Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu

Drodzy studenci oraz doktoranci, którzy podjęliście studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020!

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym od 1 października 2019 r. Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów, który zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Znajdziecie w nim m.in. nowe zasady przyznawania stypendiów rektora, stypendiów socjalnych oraz zapomóg, a także nowe wzory druków.

Szczegóły na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/studia-i-stopnia/pomoc-materialna/regulamin-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej

 

Wolne miejsca zakwaterowania w Domach Studenta Fordon

Informujemy, że po zakończeniu rejestracji internetowej Domy Studenta w Fordonie nadal dysponują wolnymi miejscami w pokojach 2-osobowych. Zachęcamy do składania wniosków. 
Szczegóły na stronie internetowej http://www.utp.edu.pl/pl/student/zakwaterowanie-w-domach-studenta

Witamy na UTP!

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.

Pokoje jednoosobowe w DS-B2 Osiedle Błonie

Informujemy, że z dniem dzisiejszym uruchamiamy możliwość ubiegania się o przyznanie pokoju 1-osobowego w Domu Studenta B-2 na Osiedlu Błonie (ul. Koszarowa 9a). Do dyspozycji studentów oraz doktorantów Uniwersytetu oddajemy 19 pokoi.

Wyjątkowo wnioski o ten typ pokoju należy wypełnić poza aplikacją internetową (wzór wniosku) oraz złożyć w Administracji Domu Studenta B-1 (ul. Koszarowa 9). Załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające istnienie przeciwwskazań do zakwaterowania w pokoju wieloosobowym (ze wskazaniem rozpoznania), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo kserokopia aktu urodzenia dziecka.

Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia br.

II termin składania wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta na rok akademicki 2019/2020

Informujemy, że z dniem dzisiejszym rozpoczął się drugi termin składania wniosków o zakwaterowanie w Domach Studenta w roku akademickim 2019/2020, który potrwa do 20 sierpnia br. Szczegóły w komunikatach na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/zakwaterowanie-w-domach-studenta.

 

Dom Studenta B-1 na osiedlu Błonie

Informujemy, że przywróciliśmy w aplikacji internetowej możliwość składania wniosków o zakwaterowanie w Domu Studenta B-1 na Osiedlu Błonie w roku akademickim 2019/2020. Osoby, które już zalogowały się w aplikacji wypełniając wniosek do Domu Studenta w Fordonie, a chciałyby zmienić swój wybór mają możliwość edycji wniosku za pomocą wygenerowanego kodu. W przypadku zagubienia kodu prosimy o kontakt w dni powszednie w godz. 8.00 - 15.00 pod numerem 052 374-93-12. Po modyfikacji wniosku, jego podpisany wydruk należy złożyć w Administracji DS-B1.

Menu