Komunikat

Informujemy, że od 12 marca 2018 r. próg dochodowy uprawniający studentów i doktorantów do otrzymania stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości został podwyższony do kwoty 1.051,70 zł .


Drukuj