Nowe regulaminy pomocy materialnej

Uwaga studenci i doktoranci!

  • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów obowiązujący w r.a. 2018/2019 oraz nowe wzory wniosków już na stronie.
  • Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów obowiązujący w r.a. 2018/2019 oraz nowe wzory wniosków już na stronie.

Drukuj