Terminy składania wniosków o stypendia

Komunikat Prorektora ds. dydaktycznych i studenckich w sprawie terminów składania wniosków o stypendia w semestrze zimowym r.a. 2018/2019

  • Studenci: wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2018/2019 należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 12 października 2018 r. 

  • Doktoranci: wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium dla najlepszych doktorantów na rok akademicki 2018/2019 należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 19 października 2018 r. 


Drukuj