Oświadczenia RODO - stypendia

Uwaga! W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO (dot. przetwarzania danych członków rodziny studenta) wprowadzony został nowy wzór oświadczenia składanego przez studentów i doktorantów jako załącznik do wniosku o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości oraz zapomogi.

Wzór oświadczenia do pobrania: <pobierz>.

Osoby, które złożyły już w Dziekanacie wniosek o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości lub zapomogę proszone są o uzupełnienie dokumentacji o ww. oświadczenie. W przypadku braku złożony wniosek nie będzie mógł zostać rozpatrzony.


Drukuj