Program stypendialny dla Polaków ze Wschodu

Program Stypendialny im. Stanisława Grabskiego dla Polaków ze Wschodu w roku akademickim 2018/2019 - X edycja to inicjatywa skierowana do osób polskiego pochodzenia wywodzących się z krajów byłego ZSRR.

Wsparciem mogą być objęci studenci kierunków ekonomicznych na polskich uczelniach. Szczegóły na stronie: http://www.stypendium.org/


Drukuj