Ubezpieczenia NNW i OC

Szanowni Studenci,

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma ofertami ubezpieczenia do wyboru w zakresie:

  • Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (COMPENSA TU SA VIG lub Bezpieczny.pl -Generali TU SA)
  • Odpowiedzialności cywilnej deliktowej studenta z tytułu szkód wyrządzonych w związku z czynnościami życia prywatnego oraz nauką na uczelni lub odbywaniem praktyk (opcja dodatkowa w ofercie Bezpieczny.pl)

Ze względu na praktyczny charakter wielu zajęć, oferowanych przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, zalecamy zawarcie ubezpieczenia wszystkim studentom.

Szczegóły: przejdź na stronę

 


Drukuj