Pokoje jednoosobowe w DS-B2 Osiedle Błonie

Informujemy, że z dniem dzisiejszym uruchamiamy możliwość ubiegania się o przyznanie pokoju 1-osobowego w Domu Studenta B-2 na Osiedlu Błonie (ul. Koszarowa 9a). Do dyspozycji studentów oraz doktorantów Uniwersytetu oddajemy 19 pokoi.

Wyjątkowo wnioski o ten typ pokoju należy wypełnić poza aplikacją internetową (wzór wniosku) oraz złożyć w Administracji Domu Studenta B-1 (ul. Koszarowa 9). Załącznikiem do wniosku jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające istnienie przeciwwskazań do zakwaterowania w pokoju wieloosobowym (ze wskazaniem rozpoznania), orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo kserokopia aktu urodzenia dziecka.

Termin składania wniosków upływa 20 sierpnia br.


Drukuj