Nowy Regulamin świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu

Drodzy studenci oraz doktoranci, którzy podjęliście studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020!

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującym od 1 października 2019 r. Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów, który zastąpi dotychczasowy Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej. Znajdziecie w nim m.in. nowe zasady przyznawania stypendiów rektora, stypendiów socjalnych oraz zapomóg, a także nowe wzory druków.

Szczegóły na stronie: http://www.utp.edu.pl/pl/student/studia-i-stopnia/pomoc-materialna/regulamin-przyznawania-swiadczen-pomocy-materialnej

 


Drukuj