Termin składania wniosków o stypendia socjalne i dla osób niepełnosprawnych

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego lub stypendium dla osób niepełnosprawnych od pierwszego miesiąca (października) w roku akademickim 2019/2020 upływa:
15 października 2019 r. - dla studentów
21 października 2019 r. - dla doktorantów

Drukuj