Komunikat w sprawie terminów kwaterowania w DS na rok akademicki 2019/2020

 

Informujemy, że kwaterowanie w Domach Studenta odbywać się będzie w dniach:

28-29 września 2019 r. (sobota, niedziela) w godzinach od 1000 do 1400 ,
30 września - 4 października 2019 r. (poniedziałek – piątek) w godzinach od 800 do 1400.

 Przy kwaterowaniu należy posiadać:

 • potwierdzenie dokonania opłaty za m-c październik 2019 r.,
 • potwierdzenie dokonania opłaty za cały okres pobytu w semestrze zimowym (dotyczy tylko studentów obcokrajowców innych uczelni),
 • 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • 2 egzemplarze umowy o zakwaterowanie - wzory umów opublikowane będą na stronie internetowej 26 września.

Numery kont:

 • studenci i doktoranci UTP posiadający obywatelstwo polskie należność za zakwaterowanie wpłacają na indywidualny numer konta do płatności za Dom Studenta

 • studenci innych uczelni, z którymi UTP podpisał umowę o kwaterowaniu posiadający obywatelstwo polskie (dotyczy następujących uczelni bydgoskich: KPSW, UMK CM, WSG, AM, UKW, WSB) - należność za zakwaterowanie wpłacają na indywidualny numer konta do płatności za Dom Studenta.

 • studenci innych uczelni (nie wymienionych powyżej) należność za zakwaterowanie wpłacają na numer konta Uczelni: PeKaO SA II.O. Bydgoszcz 93 1240 3493 1111 0000 4279 1256

 • studenci obcokrajowcy (w tym studenci Erasmusa) należność za zakwaterowanie wpłacają na numer konta Domu Studenta, w którym zamieszkają:
  DS-B1   82 1240 2092 9128 5991 9999 9941
  DS-F1   73 1240 2092 9128 5993 9999 9941
  DS-F2   20 1240 2092 9128 5994 9999 9941

Drukuj