Wysokości świadczeń dla studentów i doktorantów z funduszu stypendialnego obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

Aktualności

Zgodnie z Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Rektor w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów ustalił:

Drukuj