Stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów

Informujemy, że istnieje możliwość aplikowania o stypendia Prezydenta Miasta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów.

Stosowny wniosek po wypełnieniu wraz z załącznikami potwierdzającymi zawarte w nim informacje należy złożyć w Dziekanacie Wydziału w terminie do  13 stycznia 2020 r.

Kandydatów do stypendiów, na podstawie złożonych wniosków, po ich uprzednim potwierdzeniu przez Prodziekana ds. kształcenia i spraw studenckich Wydziału, zgłasza Rektor.   

Informacja o stypendiach naukowych Prezydenta Miasta wraz ze wzorami wymienionych wniosków oraz wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Bydgoszczy, w zakładce „Ogłoszenia/Wydział Edukacji i Sportu”:

 

Szczegóły

 


Drukuj