Stypendia rektora dla studentów na semestr letni 2019/2020

Drodzy studenci.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Regulaminem świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu, 11 marca 2020 r.  upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium rektora w semestrze letnim 2019/2020 dla studentów III semestru studiów II stopnia (za wyniki w nauce oraz osiągnięcia z I i II semestru studiów II stopnia).

Dla pozostałych studentów prawo do stypendium zostanie ustalone w oparciu o wnioski złożone w październiku 2019 r.
Uwaga! Powyższy termin obowiązuje również pozostałych studentów, którzy nie złożyli wniosku w październiku 2019 r. 

 

 


Drukuj