Studenci, mieszkańcy DS!

Studenci, mieszkańcy DS., którzy są w trudnej sytuacji i muszą dalej mieszkać w DS. proszeni są o złożenie w portierni DS. umotywowanego wniosku o dalsze zamieszkanie w DS.

Dla studentów, którzy opuszczają lub opuścili DS zagwarantowane są pomieszczenia jako depozyt do przechowania rzeczy. Rzeczy do wskazanych pomieszczeń mogą dostarczyć studenci lub, w przypadku nieobecności studentów, oddelegowany do tego zespół.


Drukuj