Zawieszenie terminów obron prac dyplomowych i przesunięcie rekrutacji na studia II stopnia

Studenci i Pracownicy UTP,

informujemy, że obrony prac dyplomowych oraz egzaminy dyplomowe zostają zawieszone od dnia 16 marca do 25 marca 2020 r.

Jednocześnie przesunięty zostaje termin planowanej rekrutacji na studia II stopnia. Decyzja o terminie rekrutacji zostanie podjęta po 25 marca 2020 r.

Prosimy śledzić kolejne informacje na stronach uniwersytetu.


Drukuj