Przesunięcie terminu opłat za wybrane usługi edukacyjne

W związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 405) jednorazowo w 2020 r. przedłuża się terminy wnoszenia opłat za wybrane świadczone usługi edukacyjne:

  • opłata za niezadowalające wyniki w nauce związane z ponownym udziałem w zajęciach z powtarzanego przedmiotu, realizacja w semestrze letnim - z: do dnia 12 marca 2020 r. na: do dnia 31 marca 2020 r.;
  • opłata za I ratę czesnego za semestr letni z: do dnia 12 marca 2020 r. na: do dnia 31 marca 2020 r.;
  • opłata za I ratę czesnego za I semestr (rekrutacja na semestr letni) z: do dnia 12 kwietnia 2020 r. na: do dnia 12 maja 2020 r.
  • opłata za II ratę czesnego za I semestr (rekrutacja na semestr letni) z: do dnia 12 maja 2020 r. na: do dnia 12 czerwca 2020 r.
  • opłata dla studentów cudzoziemców za studia, za semestr letni z: do dnia 1 marca 2020 r. na: do dnia 31 marca 2020 r.

Pozostałe terminy opłat pozostają bez zmian.


Drukuj