Koronawirus - FAQ

Studencie, jeśli w obecnej sytuacji masz pytanie dotyczące kształcenia i spraw studenckich, na które nie znalazłeś odpowiedzi w dziekanacie, w poniżej umieszczonych odpowiedziach, oraz na stronach internetowych UTP możesz je wysłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Odczytujemy maile przesłane za pomocą USOSweb-a lub Mobilnego USOSa UTP. Publikujemy pytania i odpowiedzi w sprawach dotyczących wszystkich studentów UTP a nie rozstrzygamy sprawy indywidualne.

Marcin Drechny
Prorektor ds kształcenia i spraw studenckich<

 

1. Do kiedy Uczelnia będzie zamknięta?

Tego nie wiemy. Zależy to od sytuacji epidemiologicznej w Polsce oraz od decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW).

 

2. Czy zawieszenie zajęć oznacza, że się one nie odbywają?

Nie. Zajęcia których forma pozwala na ich prowadzenie w formie kształcenia zdalnego są prowadzone. Pozostałe zajęcia będą odrobione po powrocie na Uczelnię. Informacje o prowadzonych zajęciach powinny znaleźć się na stronach Wydziałów.

 

3. Czy odbywają się konsultacje z prowadzącymi zajęcia?

Tak. Zgodnie z zarządzeniem Z.118.2019.2020 Rektora UTP, par. 6, ustęp 5 (https://www.utp.edu.pl/images/Z.118.2019.2020.pdf) prowadzący są zobowiązani do dotrzymywania ustalonych wcześniej dni i godzin konsultacji w formie zdalnej (mailowej lub telefonicznej czy np. za pomocą komunikatorów).

 

4. Czy semestr letni zostanie wydłużony?

Semestr letni trwa do końca września 2020 r. W chwili obecnej nie jest planowane jego wydłużenie. Sytuacja epidemiologiczna jest dynamiczna w związku z czym zalecamy śledzenie komunikatów na stronie MNiSW oraz na stronie Uczelni.

 

5. Jakie będą warunki zaliczenia przedmiotów?

Warunki zaliczenia przedmiotów określają ich prowadzący biorąc pod uwagę zapisy w kartach przedmiotów (sylabusach) dotyczących zakładanych efektów uczenia się i dostosowując ich weryfikację do możliwości ich sprawdzenia w formie zdalnej. Zalecenia w tej sprawie wydało MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ksztalcenie-zdalne-na-uczelniach

 

6. Gdzie przedłużyć legitymację studencką?

Nie trzeba jej przedłużać. Zgodnie z zarządzeniem MNiSW ważność legitymacji studenckich została przedłużona automatycznie do 31 maja 2020 r.

 

7. Czy dla studentów studiów niestacjonarnych również prowadzone jest kształcenie na odległość?

Tak.

 

8. Czy planowane egzaminy dyplomowe będą odwołane?

Jest możliwość przeprowadzenia egzaminu w formie zdalnej. W tej sprawie należy skontaktować się z prodziekanem/dziekanatem danego wydziału.

 

9. Czy dziekanaty wydziałowe będą otwarte?

Dziekanaty mogą pracować w zmienionych godzinach i w zmniejszonym składzie. Niektóre z nich mogą być zamknięte. Jednakże Dziekani zobowiązani są do wyznaczenia pracowników dziekanatów, którzy będą pełnić dyżury telefoniczne i mailowe. Informacje o dyżurach powinny zostać umieszczone na stronach internetowych Wydziałów.

 

10. Co z rekrutacją śródroczną na studia II stopnia?

Planowany termin rejestracji internetowej i przesłania drogą elektroniczną (tylko i wyłącznie) dokumentów rekrutacyjnych (za pośrednictwem Internetowej Rekrutacji Kandydatów - IRK) to: 2 - 14 kwietnia 2020 r. Więcej informacji: https://rekrutacja.utp.edu.pl/pl/

 

11. Co z rekrutacją na rok akademicki 2020/2021?

W chwili obecnej termin rekrutacji nie zmienił się. Jednakże prosimy o bieżące śledzenie strony internetowej UTP w tym zakresie.

 

12. Czy Biblioteka Główna UTP jest czynna? Co jeśli zbliża się termin oddania książek? Czy mogę korzystać z zasobów cyfrowych do których umożliwia dostęp biblioteka?

Biblioteka Główna i biblioteki wydziałowe pozostają zamknięte od 12.03. do odwołania. Zwrot książek odbywa się tylko poprzez wrzutnię ustawioną przed budynkiem RCI w kampusie w Fordonie. W pozostałych sprawach można kontaktować się w sposób telefoniczny lub mailowy. Istnieje możliwość zdalnego założenia konta bibliotecznego lub aktywowania ELS. Szczegóły można znaleźć na: http://bg.utp.edu.pl/ w zakładce Komunikaty.

 

13. Czy nadal będę otrzymywał stypendium?

Tak. Stypendia socjalne oraz dla osób niepełnosprawnych przyznane zostały na rok akademicki  i są wypłacane co miesiąc. Wnioski o stypendia rektorskie zostały już złożone i po rozpatrzeniu zostaną uruchomione wypłaty. Szczegółowe informacje dotyczące pomocy materialnej można znaleźć na stronie: https://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna

 

14. Byłem zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Jestem po obronie i zamierzam rekrutować się w najbliższej rekrutacji. Co z moim ubezpieczeniem w przerwie miedzy studiami?

Zgodnie z Art.67 ust. 5 pkt. 2) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ubezpieczenie jest ważne przez 4 miesiące od daty obrony.


Drukuj