Wypłaty stypendium rektora

Drodzy studenci,

w związku z licznymi zapytaniami o wypłaty stypendium rektora informujemy, że w związku z sytuacją, w jakiej się wszyscy znajdujemy, zapadła decyzja o zastosowaniu uproszczonej procedury przyznawania i wypłaty tego świadczenia.

Uproszczona procedura polega na wypłacie stypendium rektora na podstawie decyzji podjętej, zamiast dostarczonej i uprawomocnionej. Przyspieszy to znacznie czas, w jakim stypendium znajdzie się na kontach. W zamian poprosimy Państwa o odbiór decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie w Dziekanacie po powrocie na uczelnię. Decyzje negatywne zostaną wysłane listem poleconym na Państwa adresy wskazane na wnioskach o stypendium.

Wnioski o stypendia są w trakcie rozpatrywania. Robimy wszystko, aby zostały wypłacone przy kwietniowej wypłacie.

W pierwszej kolejności stypendia rektora wypłacone zostaną:

  • studentom studiów I stopnia,
  • studentom drugiego roku studiów II stopnia,
  • studentom pierwszego roku (drugiego semestru) studiów II stopnia, dla kierunków, które nie zakończą naborem ogłoszonej rekrutacji oraz kierunków, które rekrutacji nie ogłosiły.

Wnioski studentów pierwszego roku (drugiego semestru) studiów II stopnia kierunków, które w rekrutacji letniej przyjmą osoby na pierwszy semestr studiów rozpatrzone będą po upływie terminu składania wniosków o przyznanie stypendium rektora dla osób nowoprzyjętych. Termin i sposób składania wniosków ogłosimy na stronie uczelni i w mediach społecznościowych.

Wynika to z faktu wspólnego rankingu studentów pierwszego roku (tj. pierwszego i drugiego semestru) studiów II stopnia i obowiązku wyłonienia najlepszych w ramach 10% liczby studentów na danym kierunku.


Drukuj