Opłaty za Domy studenta

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora nr Z.125.2019.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. do odwołania wstrzymuje się obowiązek regulowania opłaty za zakwaterowanie w Domach Studenta UTP dla studentów obywatelstwa polskiego, którzy opuścili Dom Studenta w związku z Zarządzeniem nr Z.113.2019.2020 z dnia 13 marca 2020 r.

Wznowienie opłaty rozpocznie się po odwołaniu stanu epidemii i przywróceniu możliwości ponownego zamieszkania w Domu Studenta.

Szczegóły w zarządzeniu: Z.125.2019.2020


Drukuj