Gratulujemy przyjęcia na studia na UTP

Szanowni Państwo, gratulujemy przyjęcia na studia w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i dziękujemy za wybranie naszego Uniwersytetu.

Rozpoczęcie studiów wiąże się z wieloma sprawami organizacyjnymi. W związku z obecną sytuacją epidemiczną i utrudnionym kontakcie osobistym szczególnie zachęcam do dokładnego zapoznania się z załączonymi poniżej komunikatami i informacjami.

Wszystkie osoby przyjęte na studia proszę o pobranie poniższych dokumentów oraz ich wydrukowanie (lub przepisanie - czytelnie), podpisanie, zeskanowanie do pliku PDF i przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy Uniwersytetu, dedykowany dla wybranego przez Państwa kierunku studiów (wykaz adresów e-mail poniżej), w dniu 20.04.2020 r. (poniedziałek) – pierwszy dzień zajęć dydaktycznych – kształcenie w formie zdalnej.

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczamy zamiast skanu czytelne zdjęcie wypełnionych dokumentów.

  • WYKAZ ADRESÓW E-MAIL pdf
  • ŚLUBOWANIE pdf
  • OŚWIADCZENIE W SPRAWIE OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE pdf
  • WNIOSEK O ELS (dla osób przyjętych spoza UTP) pdf

 

Osoby przyjęte na studia potrzebujące zaświadczenia o studiowaniu w UTP składają wniosek o jego przesłanie w formie elektronicznej na adres mailowy Uniwersytetu, na zasadach j. w.

  • WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE O STUDIOWANIU pdf


Szczegóły w ww. Komunikatach

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich – dr inż. Marcin Drechny, profesor uczelni


Drukuj