Tarcza antykryzysowa - zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów

18 kwietnia 2020 r. - wraz z wejściem w życie ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - wprowadzono zmiany w systemie świadczeń dla studentów i doktorantów.

Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem Prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich z dnia 27 kwietnia 2020 r. dotyczącym formy i sposobu składania wniosków o świadczenia oraz zasad ich przyznawania <do pobrania PDF>

Komunikat jest adresowany do studentów oraz doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed r. a. 2019/2020 i dotyczy:

  • formy i sposobu składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, o których mowa w §1 ust. 5 lit. a) – c) Regulaminu świadczeń dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, zwanego dalej „Regulaminem”,
  • zasad przyznawania zapomóg, stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych,
  • zasad składania wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w sprawach o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz stypendium rektora.


Drukuj