Komunikat prorektora ds. kształcenia i spraw studenckich

Szanowni Studenci!

Informujemy, że zgodnie z komunikatem MNiSW z dnia 14 maja 2020 r. (https://www.gov.pl/web/nauka/stopniowe-znoszenie-ograniczen-w-dzialalnosci-uczelni-i-instytutow-pan) rozpoczęliśmy prace przygotowawcze, które pozwolą na częściowe przywrócenie działalności dydaktycznej na UTP. Podstawą opracowania nowych planów organizacji i zarządzania procesem dydaktycznym będą wytyczne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zatwierdzone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, na które czekamy.
Do czasu opracowania procedur i planów częściowego przywracania działalności obowiązuje bezterminowe zawieszenie zajęć dydaktycznych w formie bezpośredniej (zarządzenie Rektora nr Z.110.2019.2020 z dnia 11 marca 2020 r.). Jedyną formą dydaktyczną są zajęcia w formie zdalnej.
Zmianom będzie podlegać: organizacja roku akademickiego 2019/2020 (w tym terminy realizacji zajęć praktycznych, terminy sesji), zasady zakwaterowania w Domach Studenta, zasady realizacji badawczych prac dyplomowych na terenie UTP, realizacja zajęć, które nie zostały zrealizowane w formie zdalnej.
Stosowne komunikaty ukażą się na stronie UTP.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP
Marcin Drechny


Drukuj