Ocena satysfakcji studentów i doktorantów UTP

Serdecznie zapraszamy Wszystkich studentów i doktorantów do udziału w badaniach ankietowych. Zabrane wyniki będą podstawą do wprowadzenia zmian służących doskonaleniu jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie.
Kwestionariusze ankiet dostępne są po zalogowaniu się do systemu USOSWeb i systemu ANKIETER. Zapewniona jest anonimowość badania.

ankieta usosweb10 06 02 www badanie ankietowe dotyczące oceny zajęć dydaktycznych i nauczycieli akademickich.


Drukuj