Komunikat dla studentów kończących studia I stopnia w semestrze zimowym w r.a. 2020/2021

Szanowni Studenci,

zgodnie z terminarzem roku akademickiego 2020/2021 koniec zimowej sesji poprawkowej oraz ostatni dzień złożenia pracy dyplomowej to 18 stycznia 2021 r.

Wprowadzona zmiana (uzgodniona z URSS) ma na celu przyspieszenie rekrutacji na II stopień studiów w semestrze letnim oraz realizację pierwszego semestru studiów II stopnia w trybie 15 tygodniowym.

Szczegóły dostępne są:

  • zarządzenie nr Z.169.2019.2020 -> pobierz
  • załącznik nr 1 (terminarz) -> pobierz
  • załącznik nr 2 (kalendarz) -> pobierz

Mając powyższe na uwadze już dziś zachęcam Państwa do zaplanowania działań związanych z realizacją pracy dyplomowej.

Jednocześnie zapraszam do śledzenia komunikatów dotyczących rekrutacji na studia II stopnia na stronie internetowej Uniwersytetu, które będą udostępnione w pierwszej połowie listopada br.

Prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich UTP
Marcin Drechny


Drukuj