Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021.

Organizacja zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w blokach zajęciowych dla poszczególnych wydziałów w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021


Drukuj