Najlepsi absolwenci roku akademickiego 2019/2020 (kredyty studenckie)

Zgodnie z  §13 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2468) w sprawie kredytów studenckich publikujemy listę najlepszych absolwentów Uczelni roku akademickiego 2019/2020.  Z listą (sporządzoną rosnąco wg numerów albumu) można zapoznać się na stronie: https://www.utp.edu.pl/pl/student/pomoc-materialna/kredyty-studenckie

Lista służy do celów weryfikacji i wydania przez dziekanat wydziału zaświadczenia do banku w celu częściowego umorzenia kredytu lub pożyczki studenckiej absolwentom, którzy pobierali kredyt lub pożyczkę studencką i znaleźli się w odpowiedniej grupie najlepszych absolwentów Uczelni.


Drukuj