Dzień Rektorski

Rektor UTP - prof. dr hab. inż. Marek Adamski ogłasza jutrzejszy dzień (23.12.2020) Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych (bez obowiązku odrabiania zajęć).

Drukuj