Wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej

Szanowni studenci!

 

Informujemy, że decyzją prorektor ds. kształcenia i spraw studenckich dr hab. inż. Małgorzaty Gotowskiej, prof. uczelni zostaje wydłużony termin złożenia pracy dyplomowej do systemu APD do 31.01.2021 roku bez konieczności składania indywidualnych podań studentów.

Pozostałe terminy dotyczące zakończenia obron oraz rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na II stopień studiów pozostają bez zmian.

 


Drukuj