Ważność legitymacji studenckich

W związku z uchyleniem przez Ministra Edukacji i Nauki od dnia 15 sierpnia 2021 r. rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ważność nieprolongowanych Elektronicznych Legitymacji Studenckich upływa z dniem 14 października 2021 roku.

Drukuj